ul. Batorego 14/2B

21-500 Biała Podlaska

Pon-Sob: 8:00 - 21:00

Godziny pracy

Chirurgia naczyniowa

Zakres usług medycznych:

  1. Leczenie chorób żył kończyn dolnych (przewlekła niewydolność żylna, zakrzepica żył głębokich i powierzchownych, żylaki kończyn dolnych).
  2. Leczenie chorób tętnic kończyn dolnych (leczenie zachowawcze przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, kwalifikacja do leczenia operacyjnego, kontrola po leczeniu operacyjnym).
  3. Leczenie ran przewlekłych (owrzodzenia troficzne goleni, stopa cukrzycowa).

Lekarze

małe - Dr Kęsik

dr n. med. Jan Jakub Kęsik

specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
Od kilkunastu lat wykonuje zabiegi w pełnym zakresie chirurgii naczyniowej obejmującym leczenie chorób tętnic i żył. Rekonstrukcje miażdżycowo zwężonych/niedrożnych tętnic kończyn dolnych to udrożnienia, by-passy omijające oraz przezskórne angioplastyki balonowe i wszczepianie stentów. Podobne zabiegi wykonuje w zwężonych miażdżycowo tętnicach szyjnych powodujących zagrożenie udarem mózgu. Patologia układu tętniczego to również tętniaki najczęściej występujące w aorcie brzusznej – leczone poprzez chirurgiczne wycięcie i rekonstrukcje z użyciem protezy lub metodą wewnątrznaczyniową – wszczepienie stentgraftów. Zabiegi w układzie żylnym to najczęściej operacje żylaków wykonywane metodami chirurgicznymi oraz wewnątrznaczyniowymi (EVLT – laser), w ostatnim okresie również zabiegi na układzie żył głębokich. Dr Jan Kęsik chętnie angażuje się w kolejne aktywności. Jest nastawiony na ciągłe samokształcenie, co w połączeniu z jego fascynacją nowinkami technicznymi i sprzętowymi istotnie wpływa na poprawę jakości pracy. Kolejne okresy pracy zawodowej, po uzyskaniu koniecznej wprawy w wykonywaniu operacji chirurgicznych i wewnątrznaczyniowych, to zainteresowanie stentowaniem tętnic szyjnych oraz systemami mechanicznej trombektomii. Szczególnym zainteresowaniem pana doktora, po odbyciu stażu w Maastricht -wiodącym ośrodku europejskim jest leczenie zabiegowe niedrożności żył głębokich. Dr Kęsik stworzył program leczenia ostrych zakrzepic żył głębokich (tromboliza, trombektomia mechaniczna). U pacjentów z utrwaloną niedrożnością żył głębokich wykonuje stentowanie żył biodrowych, również rozległe rekonstrukcje obejmujące żyłę główną dolną, a w najbardziej zaawansowanych przypadkach niedrożności żył, operacje hybrydowe łączące stentowanie z chirurgicznym udrożnieniem. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS).
Trudne decyzje kliniczne to wyzwanie, podobne do tych, podejmowanych podczas ambitnych wypraw żeglarskich realizowanych w ramach drugiej pasji doktora – kapitana jachtowego.

Paweł Macech

lek. med. Paweł Macech

specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Maciej Birula

lek. med. Maciej Birula

specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

Rejestracja

Pon-Sob: 8:00 - 16:00

Godziny rejestracji

Katarzyna Chmielewska

Sekretarka medyczna